Vad är ekoturism?

Det handlar om:

 

 • att ha kul.
 • att inte förstöra och slita ner det man kommit för att uppleva.
 • att bidra aktivt till naturskydd och värn av kulturvärden.
 • att det ska ge klirr i kassan lokalt.
 • att det ska stimulera upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt.

 

Ekoturism är:

 • Ett effektivt sätt att ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde.
 • En möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygd, utan att förstöra naturen. Ett sätt att både äta kakan och ha den kvar.
 • En framgångsrik idé som ger konkreta resultat, både i Lapplandsfjällen, i Värmland, i Centralafrika och på hundratals andra platser jorden runt.
 • En stark profil för Sverige som resmål, vilket gynnar resenäringen i hela landet.
 • En miljömässig inspirationskälla, pionjär och riktningsvisare för hela resebranschen.
 • En affärsidé som gör att kommersiell turism kan kombineras på ett hänsynsfullt och fruktbart vis med traditionella ekonomier och ursprungskulturer.
 • En form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador än annan turism.
 • Helt enkelt ett roligare resande för alla inblandade - besökaren, lokalbefolkningen, arrangören och inte minst den natur som besöks.
 • En av de snabbast växande branscherna inom internationell turism.
 • En succé, som under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till skydd av unika natur- och kulturvärden runt om i världen.
Märkningskommitténs motivering (21 maj 2003)

Ett ungt och framåt företag med ett brett utbud av olika turridningsarrangemang. Värnar aktivt om Ammarnäs berömda potatisbacke och den egna kulturmärkta Hedebo Gård. Tillsammans med Ammarnäs Fiskecentrum, som också är en godkänd arrangör inom Naturens Bästa, ordnas nu exklusiva fisketurer till häst. En rid- och fiskeupplevelse utöver detvanliga för både honom och henne