Ammarnäs

Translate to your own language

Ammarnäs är en liten fjällby i Lappland med idag ca 160 invånare. Byn ligger vackert vid sjön Gautsträsk. Sjöns namn är samiskt och betyder Skålsjön, eftersom sjön och byn ligger i en "skål", omgiven av höga fjäll. Genom Ammarnäs rinner Vindelälven vilken är skyddad från vattenkraftsutbyggnad. Med andra ord är den otämjd och brusande!

Ammarnäs hette från början Övre Gautsträsk precis som sjön heter idag. 1895 fick byn poststation och i samband med det döpte man om byn till Ammarnäs. Troligtvis för att byn ligger på näset mellan Vindelälven och Tjulån vid foten av Ammarfjäll.

Där Vindelälven och Tjulån rinner samman finns ett delta som varje vår översvämmas av vårfloden. Denna företeelse har skapat de produktiva naturängarna, "raningarna". Deltat förvandlas varje vår till en välbesökt och populär plats för många olika slags andfåglar och vadare, vilket ger mycket goda chanser till lättillgänglig fågelskådning.

På dessa naturängar betar sommartid kor som ingår i projektet Vindelälvens Naturbeten. Projektet drivs på olika platser längs Vindelälven bl.a Ammarnäs, Sorsele och Blattnicksele. Projektets mål är bl.a restaurering av strandängar och raningsmarker, bevara naturbetesmarkernas unika artrikedom och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Ammarnäs låg länge i väglöst land. Första vägsträckan från Ammarnäs till Gillesnuole var färdig 1923 men först 1939 fanns det väg hela sträckan 9 mil ner till Sorsele. Man fick slita hårt för att skaffa sig förnödenheter. Salt, mjöl, kaffe och tobak inhandlades i Lycksele 24 mil enkel väg eller hos L.A Meyer, Mo i Rana, Norge, 15 mil enkel väg, till stor del över kalfjället.

Turismen började så smått redan i slutet av 1930-talet. Två systrar, Matti och Mandi Rehnman, drev Hotell Rehnman i Sorsele. Dessa övertalades av landshövdingen Gustav Rosén att starta ett annex i Ammarnäs.

Huvudsysselsättningarna i Ammarnäs idag är renskötsel och turism.

loading...