Translate to your own language

Bokningsregler

VÄNLIGEN LÄS INNAN BOKNING:

Alla aktiviteter, turer & erbjudande kommer härefter att refereras som turer. Alla bokningar görs med Ammarnäsfjällens islandshästar (härefter kallad företag eller vi). All information på webbsidan är, enligt vår vetskap, korrekt vid publiceringstillfället. 

 

1. BOKNING:

Vid bokning måste ni fylla i och sända åter ett bokningsformulär + betala en 1:a delbetalning på: 500/750 alt 1000 kr/pers, beroende på tur, inom 10 dagar, för att era platser ska garanterat finnas kvar. Delbetalningen kallar vi hädanefter anmälningsavgift. Skulle ni vara sen med betalning kan inte platserna garanteras, ni bör då kontakta oss för att säkerställa platserna innan ni betalar in. OBS! ett ev. uteslutande av inbetalning av anmälningsavgiften innebär INTE någon avbokning av turen, detta måste fortfarande göras skriftligen. Se nedan. Om ingen avbokning inkommer anses bokningen fortfarande gälla (även om ingen inbetalning gjorts) och krav kommer att ställas på er.

Vi skickar inte ut någon bekräftelse på gjorda inbetalningar utan inbetalningen räknas som bekräftelse. Efter er inbetalning betalas anmälningsavgiften endast tillbaka enligt villkor under sektion 4. Resterande slutbetalning skall finnas på vårt konto senast 2 dagar innan turens start, eller före helgdag. (OBS! Avbokningsavgiften styrs av andra dagar se sekt. 4) Vid bokning som görs mindre än 20 dagar innan turen startar skall betalning ske till fullo inom 10 dagar, eller senast dagen innan turen startar. Ni måste vara minst 18 år som bokningsansvarig. Efter er bokning skickar vi ett "kontrakt" för underskrift + fakturor. Om vi inte kan godkänna er bokning återbetalas ev. inbetalda pengar omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att neka bokningar. 

 

2. BETALNING:
Vi behåller er anmälningsavgift till full betalning är erlagd. Resterande betalning skall finnas på vårt konto senast 2 dagar innan turens start, eller före helgdag. Sen bokning kan accepteras och på fakturan syns sista betalningsdatum. Skulle inte betalning vara oss tillhanda innan sista betalningsdag, förbehåller vi oss rätten att annullera er bokning utan återbetalning av anmälningsavgiften. All betalning sker i svenska kronor, all annan valuta kostar extra. Presentkort betalas på 20 dagar & återbetalas inte. I de fall kontant-betalning skall göras hänvisar vi alla till att ladda hem appen SWISH. Följ anvisningarna i länken: SWISH

 

3. ÄNDRINGAR AV ER:
Om ni önskar göra ändringar i er tur, kommer vi att göra allt för att tillgodose dessa, men vi kan inte garantera att det är möjligt. Om den ändring ni önskar är genomförbar men skiljer sig avsevärt från grundbokningen, kommer en summa av 300 kronor att tillkomma, för att täcka administrativa kostnader etc. Vid utökning av turen tillkommer även dessa ev. kostnader. Önskning om ändringar måste ske skriftligt via e-post (eller brev) av bokningsansvarig.

 

4. AVBOKNING AV ER:
All avbokning måste ske skriftligt. SMS accepteras inte. Datum på mottaget e-mail eller mottaget brev avgör avbokningsdatum och avbokningsavgiftens storlek. Det ligger i kundens eget ansvar att meddela konto dit ev. återbetalning ska ske till. Avbokningsavgiften är uttryckt i procent av totala priset/anmälningsavgiften. Avbokningsavgiften är följande:
• Avbokning....

 

- 0-14 dagar innan turens start 100 % av totala kostnaden
- 15-60 dagar innan turens start: 100 % av anmälningsavgift
- 61--> dagar innan turens start: 50 % av anmälningsavgift
- Vid godkännande av läkarintyg: Expeditionsavgift på 300 kr återbetalas inte

 

Avbokning vid uppvisande av godkänt läkarintyg kan alltid göras. En expeditionsavgift på 300 kr tas dock ut. Påbörjad men av deltagaren avbruten tur återbetalas inte..

 

5. ÄNDRINGAR AV OSS:
Det är ovanligt att vi måste göra ändringar av turerna, men vi planerar turerna många månader i förväg och ibland kanske ändringar måste göras, och vi förbehåller oss rätten att göra dessa. De flesta av dessa ändringar är av mindre karaktär och vi meddelar er så fort ändringarna är gjorda. Vi är inte skyldiga att betala er någon kompensation för dessa ändringar. En mindre ändring är vilken ändring som helst förutom en stor ändring som definieras enligt nedan.

 

6. AVBOKNING AV OSS:
När en ändring är en stor ändring kommer vi att informera er snarast. Ni kommer då att få möjligheten att acceptera ändringen genom att välja en annan tur (och om det är en tur till lägre kostnad kommer vi att återbetala mellanskillnaden), eller ta tillbaka bokningen och erhålla full återbetalning. Stora ändringar är då minimum antalet personer/tur inte är uppfyllt eller vid allvarlig sjukdom av färdledare och detta meddelas senast 10 dagar innan, eller force majeure. Force majeure är ovanligt och utanför vår kontroll, vilkas konsekvenser varken vi eller våra underleverantörer kan undvika eller hållas ansvariga. Exempel på force majeure är: krig eller hot om krig, upplopp, terrorist aktiviteter, strejker, naturkatastrofer, brand, onaturligt högt vattenstånd i vattendrag eller andra liknande händelser utanför vår kontroll. 

 

7. HÄLSA OCH SÄKERHET:
Många av våra turer passar inte personer med allt för svåra handikapp eller medicinska problem. Vänligen fråga oss vid osäkerhet. Om någon kund lider av något handikapp eller medicinskt problem som kan påverka genomförandet av turen, måste dom meddela oss skriftligen innan slutbetalning är gjord. Vi förbehåller oss rätten att neka bokning och ta ut avbokningsavgift, enligt punkt 4, om dessa upplysningar inte inlämnas Vi förbehåller oss ytterligare rätten att neka bokning om vi inte kan tillgodose vissa kunders särskilda behov. OBS! Vi utesluter ingen från våra turer, tvärt emot, men kontakt bör tas om osäkerhet råder ang. ett specifikt handikapp etc.

 

8. TUR DELTAGANDE:
Ett villkor för att delta på våra turer är att ni accepterar den lokala guidens eller turledarens beslut, medan ni deltar på våra turer. Om någon av deltagarnas hälsa eller uppförande, före eller efter start, kan skada säkerheten eller försämra övriga deltagares välmående kan denna uteslutas från fortsatt deltagande på turen. Alla kostnader som uppkommer pga. ovanstående betalas av deltagaren själv. Skulle någon person uteslutas från någon tur skall denna inte ha skäl för klagomål eller få återbetalning. Vid sjukdom under tur kommer vi att göra arrangemang som vi anser är för deltagarens bästa och kostnad för detta är deltagarens ansvar. Ni ska vara medveten om att våra turer är äventyrliga och kan involvera ett mått av personlig risk. Dessa inkluderar skada på person, skada på egendom, sjukdom, olägenhet eller obekvämlikhet. Ni måste följa svensk lag, skulle någon missbruka detta kan det leda till uteslutning från fortsatt tur utan någon återbetalning och utan några krav på företaget. 

 

9. TURER; GUIDER & VILDMARK:
Den typ av turer vi erbjuder kräver flexibilitet och måste tillåtas alternativ vid behov. Programmet för varje tur måste därför ses som ett indikativ på hur varje tur kan utföras, inte som tvingande krav på företaget. Det slutliga beslutet på programmets utseende och genomförande ligger hos den lokala guiden. Det är underförstått att turordning kan bli föremål för ändringar utan någon förklaring beroende på lokala omständigheter eller händelser. Vi kan inte garantera observationer på vilda djur. Vi fördömer all samling av arter från dess naturliga växtplats. Fotografering är tillåten, försök dock att störa det vilda djurlivet så lite som möjligt.

 

10. VÅRT ANSVAR:
Vi ansvarar för att turerna utförs på ett så bra, kvalitativt & säkert sätt som möjligt. Vi kan inte acceptera ansvar för följande omständigheter:
a) om felet eller ett oanständigt uppförande ligger hos kunden.
b) om felet ligger hos annan rese/äventyrsarrangör som kunden deltar i, i nära samband med vårt arrangemang. ex. resa till vårt arrangemang.
c) ansvar för försvinnande eller skada av ekonomisk art.
d) ovanlig eller oförutsedd händelse som ligger utanför vår kontroll.

 

11. KONSUMENTSKYDD:
Vi har resegaranti ställd hos kammarkollegiet och ansvarsförsäkring via Trygg-Hansa

 

12. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING:
Tänk på att teckna en olycksfallsförsäkring före avresan. Notera att ridning sker på egen risk. För gäster som bor utanför Sveriges, medtag ditt Europeiska Sjukförsäkringskort ifall du skulle bli sjuk och behöva läkarvård.

 

13. VIKTIGT: RENGÖRING AV UTRUSTNING:

Egna stövlar, ridkläder etc. måste rengöras noga och desinficeras innan ankomsten till Ammarnäsfjällens Islandshästar. Detta beror på att smittsamma sjukdomar lätt kan medföras till oss, vilket skulle innebära en stor fara för hästarna. Ridkläder tvättas på vanligt sätt. Skor, lädersaker och liknande samt gummistövlar tvättas och sprayas/sköljs med jod eller annat desinficerande ämne.

 

14. DIN UTRUSTNING: på övernattningsturerna:

1-2 par långkalsonger, 1-2 ombyte underkläder, strumpor, T-tröja, 1 tjockare tröja (helst ulltröja), 1-2 par tjockare strumpor, Sport-BH (kvinnor), sportkalsong (herrar), Regnbyxa och regnjacka (vindtäta), Bekväma kläder att byta till på kvällen efter ridningen, Rengöringsartiklar (små förpackningar), handduk, Vantar , scafes ev. mössa., Vattenflaska max 33 cl, Badkläder till badtunnan, Sandaler eller små lättare skor, Myggmedel ev. solskyddsfaktor, Ev solglasögon, Ev. allergimedicin, Skavsårsplåster. Glöm ej meddela matallergier!, Ev. Fjällkarta, EXTRA TILLTUGG mellan måltiderna ex. godis, nötter, russin.

 

Att rida i:

Ridbyxa alt. mjukare byxa. (tänk på att innersömmar kan skava). Regnstövlar alt. vattentäta / varma kängor.

 

Utöver detta ska du ha med dig:

Sänglinne till stuglogi. Sovsäck i våra stugor på Hedebo Gård är inte tillåtet. 

 

Ammarnäsfjällens Islandshästar tillhandahåller:
Ridhjälm, 1 st. 50 liters packrulle + 1 par sadelväskor (ska även rymma mat) ingår